Ryszard Ożóg

Konsultant, Ratownik medyczny ELPHARMA

Ratownik medyczny Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 1991 roku pracuje w Pogotowiu Ratunkowym. Obecnie pracuje w dwuosobowym, podstawowym zespole ratowniczym. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.