Audit u wytwórcy API

Zapraszamy Państwa do korzystania z usługi auditów u wytwórców substancji czynnych do produkcji produktów leczniczych.

Oferujemy  przeprowadzenie auditów zgodności warunków produkcji substancji czynnych  stosowanych w wytwarzaniu produktów leczniczych z wymaganiami GMP

Nasza współpraca  ze zleceniodawcą  auditu obejmuje:

  • zdefiniowanie wymagań zleceniodawcy
  • kontakt z wytwórcą substancji czynnej
  • wyznaczenie auditora wiodącego
  • oszacowanie kosztów auditu oraz wykonalności auditu
  • przegląd istotnych dokumentów systemu zarządzania
  • przeprowadzenie działań auditowych
  • podsumowanie auditu