Prawo farmaceutyczne 2015

Zgodnie ze wcześniejszymi rozporządzeniami Ministerstwo Zdrowia 8 lutego 2015 roku  przyjęło nową treść ustawy prawo farmaceutyczne. Udostępniamy dla Państwa tekst ujednolicony, zawierający poprawki do ustawy wniesione przez ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami. W załączniku nowelizacja prawna.

Prawo Farmaceutyczne 2015 tekst jednolity

Wytyczne pierwszej inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował wytyczne służące do przeprowadzenia pierwszej kontroli u importerów, dystrybutorów oraz wytwórców substancji czynnych. Kontrole te, będą przeprowadzane po wcześniejszym złożeniu wniosku do krajowego rejestru wytwórców / importerów / dystrybutorów substancji czynnych. W załączniku przedstawiamy zagadnienia wyznaczone przez GIF.

Wytyczne-pierwsza inspekcja GIF