Prawo farmaceutyczne 2015

Zgodnie ze wcześniejszymi rozporządzeniami Ministerstwo Zdrowia 8 lutego 2015 roku  przyjęło nową treść ustawy prawo farmaceutyczne. Udostępniamy dla Państwa tekst ujednolicony, zawierający poprawki do ustawy wniesione przez ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami. W załączniku nowelizacja prawna.

Prawo Farmaceutyczne 2015 tekst jednolity