Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań DPD

Minister Zdrowia opublikował tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia.