Wytyczne pierwszej inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował wytyczne służące do przeprowadzenia pierwszej kontroli u importerów, dystrybutorów oraz wytwórców substancji czynnych. Kontrole te, będą przeprowadzane po wcześniejszym złożeniu wniosku do krajowego rejestru wytwórców / importerów / dystrybutorów substancji czynnych. W załączniku przedstawiamy zagadnienia wyznaczone przez GIF.

Wytyczne-pierwsza inspekcja GIF