Audit GMP u wytwórcy opakowań do leków

Zapraszamy Państwa do korzystania z usługi auditu spełnienia wymagań GMP u wytwórcy opakowań do produktów leczniczych

Działania auditowe są prowadzone  zgodnie z wytycznymi Normy PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania.

Nasza współpraca  ze zleceniodawcą  auditu obejmuje:

  • zdefiniowanie wymagań zleceniodawcy wobec procesu auditu i wyniku auditu
  • ustalenia dotyczące zgody na audit w ustalonym terminie
  • wyznaczenie auditora wiodącego i jeśli to wymagane auditorów pomocniczych
  • oszacowanie kosztów auditu oraz wykonalności auditu
  • zawarcie  umowy na wykonanie auditu pomiędzy stronami zainteresowanymi
  • przeprowadzenie działań auditowych
  • podsumowanie auditu