Audit Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Zapraszamy Państwa do korzystania z usługi auditu spełnienia zgodności wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej lub innych podmiotach świadczących usługi magazynowania i/lub transportu produktów leczniczych.

Podstawą prawna do przeprowadzenia auditu są:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE w sprawie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji
  • Norma ISO PN-EN ISO 19011:2012 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego”

 

Audit + szkolenie:

W zależności od Państwa wymagań audit można połączyć ze szkoleniem w następujący sposób:

– dzień pierwszy: audit w hurtowni farmaceutycznej/ magazynie/ jednostce transportowej

– dzień drugi: szkolenie dla pracowników miejsca auditu, z obszarów które podczas auditu okazały się niedopracowane, jest to czas dla pracowników aby wspólnie wypracować rozwiązania pozwalające na spełnienie wymagań co wpływa na zwiększenie szansy pozytywnego przejścia inspekcji farmaceutycznej.

Wszystkie oferty są dostosowane do wskazanej działalności