Ochrona zdrowia

Udzielamy wsparcia przy wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością obejmuje:

  • audit początkowy – ma  na celu ocenę posiadanej dokumentacji zarządzania i ocenę możliwości jej  wykorzystania w procesie wdrażania ISO 9001
  • opracowanie harmonogramu działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001
  • opracowanie mapy procesów głównych, pomocniczych, wspomagających
  • wsparcie w opracowaniu Polityki Jakości
  • opracowanie i wdrażanie dokumentacji systemowej – Księgi Jakości, procedur, instrukcji
  • szkolenia dla pełnomocników, auditorów wewnętrznych, kadry kierowniczej i załogi
  • audity wewnętrzne
  • przygotowanie do certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną