Wyroby medyczne ISO 13485

Udzielamy wsparcia dla wytwórców wyrobów medycznych w zakresie:

 • wdrażania systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 13485
 • opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z Dyrektywą 93/43/EEC
 • opracowania i wdrożenia procedur oceny zgodności:
          pełny system zapewnienia jakości
          system zapewnienia jakości produkcji
          system zapewnienia jakości wyrobu
          badanie typu
          deklaracja zgodności