Zarządzanie ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej
  • czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
  • opis szkolenia:  Szkolenie dedykowane jest dla kierowników hurtowni farmaceutycznych-dotychczas osób wykwalifikowanych. Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością, pracowników Działu Jakości, auditorów