Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej
  • czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
  • opis szkolenia: Omówienie najnowszych zmian w aktach prawnych i różnic wynikających z wprowadzonej nowelizacji dotyczących kierowników hurtowni farmaceutycznej. Przekazanie informacji nt. opracowania i wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością. Szkolenie dedykowane jest dla kierowników hurtowni farmaceutycznych-dotychczas osób wykwalifikowanych.Po szkoleniu będziesz znać m.in.:
  • zakres opracowywania dokumentacji systemowej w hurtowni farmaceutycznej wg wytycznej GDP;
  • zasady tworzenia Systemu dokumentacji głównej;
  • poprawne zasady zarządzania dokumentacją