Nowelizacja normy BRC IoP szkolenie otwarte lub zamknięte
 • czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
 • trener:  Barbara Szyperko-Wojnarowicz

Ramowy program szkolenia:

1. Podstawowe definicje, pojęcie BRC, nowy model dostępu do BRC.

2. Zmiany w wymaganiach fundamentalnych, m.in.:

 • najwyższe kierownictwo,
 • HARM (analiza zagrożeń i ryzyka),
 • specyfikacje,
 • identyfikowalność,
 • kontrola procesu,
 • szkolenia i kompetencje,

3. Zmiany i nowości w pozostałych wymaganiach, np. projektowanie i kontrola szaty graficznej, analiza przyczyn głównych, ocena dostawców itd.

4. Procedura certyfikacji – ocena na poziomie AA, certyfikacja:

 • wielooddziałowa,
 • niezapowiedziana,
 • możliwość certyfikacji modułów dobrowolnych, np. towary handlowe,

5.  Nowości w podejściu do auditowania BRC przez jednostki certyfikujące – na co aktualnie zwraca się największą uwagę.

6. BRC a obrona żywności.

7.  Ćwiczenia praktyczne.