Auditor Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  • czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
  • opis szkolenia: Szkolenie dla pracowników hurtowni farmaceutycznych oddelegowanych do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Tematyka szkolenia oparta o System Zarządzania Jakości. Przedstawienie wymagań GDP dla auditów wewnętrznych.  Zapoznanie z etapami działań auditowych oraz analiza ryzyka przy ustalaniu programów auditów.  Przeprowadzane ćwiczenia realizacji auditu GDP w hurtowni farmaceutycznej  podsumowują nabytą wiedzę podczas szkolenia.