Dobra Praktyka Dystrybucyjna najnowsze wytyczne

Opracowanie dokumentacji GDP.

  • czas trwania: 1 dzień (10 godzin szkoleniowych)
  • opis szkolenia: Omówienie najnowszych zmian w aktach prawnych i różnic wynikających z wprowadzonej nowelizacji. Przekazanie informacji nt. Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawienie  zarządzania ryzykiem jakości, jego kontrola i ocena.  Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów zapewnienia jakości, osób odpowiedzialnych, kierowników magazynów i składów konsygnacyjnych. Po szkoleniu będziesz znać m.in.:
  • zakres opracowywania dokumentacji systemowej w hurtowni farmaceutycznej wg wytycznej GDP;
  • zasady tworzenia Systemu dokumentacji głównej;
  • poprawne zasady zarządzania dokumentacją