Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

opis szkolenia:

  • Wymagania dla wytwórców wynikające z Ustawy Prawo Farmaceutyczne i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Obejmuje omówienie podstawowych wymagań.
  • Odpowiedzialność na poszczególnych stanowiskach pracy w wytwórni farmaceutycznej.
  • Dobra praktyka dokumentowania procesów (rejestracja surowych danych, zdarzeń parametrów, zapisy zgodne z GMP).
  • Rola osoby wykwalifikowanej w wytwórni