Audity wewnętrzne

czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin)
opis szkolenia:

  • Szkolenie prowadzone z uwzględnieniem wymagań norm ISO.
  • Szkolenie przeznaczone dla pracowników pełniących funkcję auditorów wewnętrznych.