GMP w Kontroli Jakości i Zapewnieniu Jakości, GLP

czas trwania: 2 dni (2 x 6 godzin)
opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników laboratoriów kontrolnych (analityków, specjalistów) oraz pracowników działów zapewnienia jakości.