Walidacja czyszczenia

czas trwania: 2 dni (2 x 6 – 8 godzin)