Monitorowanie działań niepożądanych w świetle najnowszych wymagań PHARMACOVIGILANCE. Audit systemu monitorowania działań niepożądanych

czas trwania: 2 dni (2 x 6 godzin)