Produkcja spożywcza suplementy diety

Udzielamy wsparcia przy wdrażaniu wymagań systemu HACCP i ich stosowania zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa oraz normy ISO 22 000.

Wdrożenie HACCP obejmuje:

  • szkolenia kadry kierowniczej i załogi
  • ocena istniejącego stanu sanitarnego zakładu i zakres spełnienia wymagań rozporządzenia WE nr 852/2004 parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
  • tworzenie zespołu ds. HACCP
  • podział zadań i ustalanie zakresów odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
  • opracowanie harmonogramu wdrażania procedur dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk higienicznych oraz nadzór nad jego realizacją
  • audity dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk higienicznych
  • fakultatywnie – przygotowanie do certyfikacji przez jednostki certyfikujące

Przygotowujemy podmioty działające w branży spożywczej do inspekcji sanitarnej.

Prowadzimy Szkolenia wewnętrzne dla pracowników wszystkich szczebli struktury organizacyjnej.