Szkolenia wewnętrzne

 Korzyści dla Państwa firmy:

  • tematyka jest ściśle dopasowywana do profilu firmy
  • w szkoleniu może wziąć udział kilku, kilkunastu pracowników co nie wpływa na cenę szkolenia, tak, jak w przypadku szkoleń otwartych – w efekcie koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika są znikome
  • firma nie ponosi kosztów delegacji pracownika na szkolenie
  • w szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie osoby związane bezpośrednio i pośrednio z tematem szkolenia
  • podczas szkolenia tworzymy atmosferę do dyskusji i wymiany doświadczeń.