Produkcja kosmetyczna ISO 22716

Udzielamy wsparcia przy wdrażaniu wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) zgodnie z wymaganiami prawnymi i normą PN – EN ISO 22716.

  • konsultacje obejmują zagadnienia: produkcji, kontroli jakości, składowania, transportu produktów kosmetycznych, wymagań dla personelu oraz higieny produkcji i personelu
  • opracowujemy dossier kosmetyku
  • organizujemy badania aplikacyjne kosmetyków
  • organizujemy szkolenia otwarte i szkolenia wewnętrzne obejmujące zagadnienia Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów kosmetycznych