Elżbieta Bętkowska

Prezes, Trener, Konsultant, Auditor wiodący ELPHARMA

 

Dyplomowany trener Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Absolwentka studiów podyplomowych Farmacja Przemysłowa Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca studiów podyplomowych Farmacja Przemysłowa na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dedykowanych dla: farmaceutów przemysłowych w oparciu o najnowsze wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania; hurtowników z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; producentów kosmetyków oraz w zakresie Systemów Zarządzania Jakością w tych branżach.
Od 2007 roku Ekspert Techniczny podczas auditowania i certyfikowania systemów zarządzania jakością w międzynarodowej jednostce certyfikującej systemy zarządzania jakością – branże: produkcja wyrobów farmaceutycznych, ochrona zdrowia, Dobra Praktyka Wytwarzania opakowań do celów farmaceutycznych, Dobra Praktyka Wytwarzania kosmetyków.

W 2016 roku Elżbieta Bętkowska-Ożóg ukończyła, pozytywnie zdanym egzaminem, prestiżowe szkolenie dla audytorów GMP, akredytowane przez The International Register of Certificated Auditors (IRCA).