Dążymy do profesjonalnego przekazywania wysoko specjalistycznej wiedzy i umiejętności

W swojej działalności stosujemy techniki i narzędzia zapewniające wyjątkową jakość szkoleń, pozwalające przekazać wiedzę w sposób przystępny, wypracowanie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy na specjalistycznych stanowiskach w branżach life sciences: produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych.

Nieustannie podnosimy nasze kompetencje merytoryczne oraz trenerskie, aby zaoferować rozwiązania szkoleniowe wyróżniające się zarówno pod względem merytorycznym, jak i dydaktycznym. Utrzymujemy stałe kontakty z kadrą naukową najlepszych uniwersytetów.

Mając na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw pracowników zaangażowanych w realizację codziennych obowiązków, gotowych na zmiany, podążających za postępem naukowo-technicznym kierownictwo firmy doradczo-szkoleniowej ELPHARMA przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie najwyższych standardów poprzez:

  • stosowanie narzędzi i technik szkoleniowych pozwalających przekazanie wiedzy w sposób przystępny,
    wypracowanie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy na specjalistycznych stanowiskach w produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych,
    kształtowanie postaw osób szkolonych zaangażowanych w realizację codziennych obowiązków, gotowych na zmiany, podążających za postępem naukowo-technicznym.
  • W swojej działalności stosujemy techniki i narzędzia zapewniające wyjątkową jakość szkoleń, pozwalające przekazać wiedzę w sposób przystępny, wypracowanie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy na specjalistycznych stanowiskach w branżach life sciences: produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych.
  • Uczymy zagadnień praktycznych, korzystając z wiedzy doświadczonych trenerów.

Kierownictwo firmy doradczo-szkoleniowej ELPHARMA dołoży wszelkich starań, aby personel posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji polityki jakości zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz będzie promował potrzebę doskonalenia zarówno personelu jak i wypracowanych rozwiązań.

Elżbieta Bętkowska-Ożóg 

Ryszard Ożóg